Prijzen

totaalpakket van 16 zaallessen vanaf 11 januari tot 1 juni: € 143

proefles € 10
losse les € 12,50

privéles € 50

Betalen lesgeld

Lesgeld graag overmaken voor de aanvang van de eerste les. Het lesgeld kan ook in twee gedeelten worden betaald. Het eerste gedeelte voor 12 januari, het tweede gedeelte voor 1 april. Je kunt het geld overmaken naar rekeningnummer NL92INGB0000977482 t.n.v. J.A. van Vugt - van den Brink.